SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 251326 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 116 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 608 Change Timezone:
hinh
15-Apr 2019 Monday 6:27 PM (95 days ago)
---NHIEP PHONG---, Surely-won, BaoTran09 and 3 others  6 Likes  
              #1
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Hyundai Steel (w) HT over 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
---NHIEP PHONG---, Surely-won, BaoTran09 and 3 others  6 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh
15-Apr 2019 Monday 6:44 PM (95 days ago)            #2
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Hyundai Steel (w) HT over 0.5


Thêm over 2ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
nhanhaukg  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 6:48 PM (95 days ago)            #3
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Hyundai Steel (w) HT over 0.5


Mở hàng buổi chiều 😅


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 6:59 PM (95 days ago)            #4
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Bulleen Lions 1-0; over HT 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:22 PM (95 days ago)            #5
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Bulleen Lions 1-0; over HT 1.5


Đi bụi 😫

Đen vậy nè 😠


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:34 PM (95 days ago)            #6
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Banants 0-0; over 1.5ft x2
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ ăn 1.5sau


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:40 PM (95 days ago)            #7
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Hyundai Steel (w) HT over 0.5


1-1; over 2.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:47 PM (95 days ago)            #8
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Banants 0-0; over 1.5ft x2
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ ăn 1.5sau


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
nhanhaukg  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:49 PM (95 days ago)            #9
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

1-1; over 2.5


2-1 em đã về 90' 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:49 PM (95 days ago)            #10
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Thêm over 2ft


2-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:52 PM (95 days ago)            #11
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Lụm xương Altay u21 0-1; over 1.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:55 PM (95 days ago)            #12
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Lụm xương Altay u21 0-1; over 1.5


0-2 ra cục thịt bò Kobe 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 7:57 PM (95 days ago)            #13
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Bulleen Lions 1-0; over 1.75 > 1.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 8:06 PM (95 days ago)            #14
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Bulleen Lions 1-0; over 1.75 > 1.5ft


2 bọn này đi bộ 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 8:20 PM (95 days ago)            #15
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Bulleen Lions 1-0; over 1.75 > 1.5ft


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
15-Apr 2019 Monday 10:08 PM (95 days ago)            #16
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Banants 0-0; over 1.5ft x2
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ ăn 1.5sau


1-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 12:14 PM (94 days ago)            #17
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Delhi FA 1-1 51'; -0.25ft
Over canh 2.75 > 2.5 múc


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 12:27 PM (94 days ago)            #18
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
2-1 lợi thế 😀


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
Surely-won
16-Apr 2019 Tuesday 12:42 PM (94 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1495
Liked By: 568
Joined: 12 Dec 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
b88 không có mấy kèo này thôi nhìn bác chén em cái vậy


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Team Valtron
(Est. Jan 2007)

Hạng của đội: #30 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,427,812 Tổng số thành viên: 95
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 12:44 PM (94 days ago)            #20
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by Surely-won:

b88 không có mấy kèo này thôi nhìn bác chén em cái vậy


có đúng 1 mã, vào lúc 1-1 nghỉ giải lao nên... 😄


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 12:46 PM (94 days ago)            #21
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Delhi FA 1-1 51'; -0.25ft Over canh 2.75 > 2.5 múc


50% win vào over 3.5 thua 55 à


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 12:47 PM (94 days ago)            #22
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
2g lại running tiếp. 😁


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
16-Apr 2019 Tuesday 1:06 PM (94 days ago)            #23
Silver Member


Posts: 11081
Liked By: 5274
Joined: 30 Jan 16
Followers: 8


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

2g lại running tiếp. 😁_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #25 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,710,937 Tổng số thành viên: 41
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:25 PM (94 days ago)            #24
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Heilongjiang lava. Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:29 PM (94 days ago)            #25
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Heilongjiang lava. Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ


1-0; em đã về 😍.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
Surely-won
16-Apr 2019 Tuesday 3:31 PM (94 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1495
Liked By: 568
Joined: 12 Dec 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Heilongjiang lava. Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ
Hay


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Team Valtron
(Est. Jan 2007)

Hạng của đội: #30 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,427,812 Tổng số thành viên: 95
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:41 PM (94 days ago)            #27
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Baoding Yingluck under 2.5ft


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:42 PM (94 days ago)            #28
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Ăn may 😀.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:45 PM (94 days ago)            #29
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Baoding Yingli under HT 3/4 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 3:49 PM (94 days ago)            #30
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Baoding Yingli under HT 3/4 nhẹ nhẹ


Nằm dưới thở oxy mệt quá 😆


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
Surely-won
16-Apr 2019 Tuesday 3:50 PM (94 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1495
Liked By: 568
Joined: 12 Dec 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

Nằm dưới thở oxy mệt quá 😆

_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Team Valtron
(Est. Jan 2007)

Hạng của đội: #30 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,427,812 Tổng số thành viên: 95
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:02 PM (94 days ago)            #32
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Qingdao Hainiu 1-0; over HT 1.5 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:03 PM (94 days ago)            #33
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
VN cố lên 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:07 PM (94 days ago)            #34
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
có mã này
T&T Club Motijheel over 1.25ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:16 PM (94 days ago)            #35
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Qingdao Hainiu 1-0; over HT 1.5 nhẹ nhẹ


Đi bụi HT 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:18 PM (94 days ago)            #36
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Baoding Yingli under HT 3/4 nhẹ nhẹ


0-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:20 PM (94 days ago)            #37
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Heilongjiang lava. Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ


Em đã về sớm 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:27 PM (94 days ago)            #38
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Meizhou Hakka HT - 0.25 nhẹ nhẹ


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:35 PM (94 days ago)            #39
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

có mã này
T&T Club Motijheel over 1.25ft
Over HT 0.5 nhẹ nhẹ


1-0 HT nhẹ,em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:39 PM (94 days ago)            #40
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Định nhả xương mã 2-0,còn Cái off mất 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:47 PM (94 days ago)            #41
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Meizhou Hakka HT - 0.25 nhẹ nhẹ


Thua 1/2, chấp 1.5 mà không ăn nổi 1 nho 😂


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 4:51 PM (94 days ago)            #42
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Baoding Yingli 0-0; over 3/4 > 1/2


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
Surely-won
16-Apr 2019 Tuesday 4:53 PM (94 days ago)            #43
Veteran Member


Posts: 1495
Liked By: 568
Joined: 12 Dec 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Baoding Yingli 0-0; over 3/4 > 1/2
Lọt khe hả bro


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Team Valtron
(Est. Jan 2007)

Hạng của đội: #30 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,427,812 Tổng số thành viên: 95
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:01 PM (94 days ago)            #44
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Baoding Yingli 0-0; over 3/4 > 1/2


1-0 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:01 PM (94 days ago)            #45
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by Surely-won:

Lọt khe hả bro


Hehehe 😃


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
tnguyen27
16-Apr 2019 Tuesday 5:01 PM (94 days ago)            #46
Veteran Member


Posts: 1557
Liked By: 437
Joined: 11 Jun 16
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

1-0 em đã về 😍Lấy banh ra rồi huynh
 


_--------_

   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:02 PM (94 days ago)            #47
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Trời 0-0


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:03 PM (94 days ago)            #48
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Ai cho 1 like quá con số 4 tks nhiều 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:06 PM (94 days ago)            #49
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Mã này đánh tù mù nhẹ
Souths United over HT 0.5 nhồi


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:07 PM (94 days ago)            #50
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Baoding Yingli 0-0; over 3/4 > 1/2


0-1 cũng về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:10 PM (94 days ago)            #51
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
Tù mù luôn
City New Delhi over HT 0.5


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
Surely-won
16-Apr 2019 Tuesday 5:12 PM (94 days ago)            #52
Veteran Member


Posts: 1495
Liked By: 568
Joined: 12 Dec 17
Followers: 1


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Mã này đánh tù mù nhẹ
Souths United over HT 0.5 nhồi
Là mạnh tay chứ hả?


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Team Valtron
(Est. Jan 2007)

Hạng của đội: #30 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 4,427,812 Tổng số thành viên: 95
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:13 PM (94 days ago)            #53
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by Surely-won:

Là mạnh tay chứ hả?


Ác là thông tin mù mờ 😜


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
Surely-won  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:20 PM (94 days ago)            #54
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Baoding Yingluck under 2.5ft


0-1 em đã về 😍


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:23 PM (94 days ago)            #55
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Mã này đánh tù mù nhẹ Souths United over HT 0.5 nhồi


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
 
dunghoiem85  1 Likes  
 Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:32 PM (94 days ago)            #56
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Tù mù luôn
City New Delhi over HT 0.5


Đi bụi 😫


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
hinh
16-Apr 2019 Tuesday 5:41 PM (94 days ago)            #57
Silver Member


Posts: 17662
Liked By: 6483
Joined: 24 Sep 17
Followers: 32


Tipsters
Championship:
AB$: 1,299,062.50
Ranked:
#488

 
quote originally posted by hinh:

Mã này đánh tù mù nhẹ Souths United over HT 0.5 nhồi
H2: Souths United over 2ft x2
AE canh được 1.5 thì đẹp
Đi công việc về xem kq sau, luck AE 👍.


_--------_
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #15 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 8,940,625 Tổng số thành viên: 18
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
47.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

54.198.246.164