SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 252762 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SUPER SAY SAY HIHI

   » CHAT Now! « [ 141 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: SUPER SAY SAY HIHI       - Views: 496 Change Timezone:
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:22 PM (8 days ago)
tktk101, K.H1188, okchoinao and 2 others  5 Likes  
              #1
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Không nói nhiều chiến đấu


_--------_

 
tktk101, K.H1188, okchoinao and 2 others  5 Likes  
 Like     

Advertisement

Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:23 PM (8 days ago)            #2
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số1: Club leon u20 over ht


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:24 PM (8 days ago)            #3
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số2: Sudan over 2.5 ht mạnh mẽ


_--------_

   Like     
thualanghi
09-Oct 2019 Wednesday 10:25 PM (8 days ago)            #4
Silver Member


Posts: 12197
Liked By: 5834
Joined: 30 Jan 16
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
say say


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #23 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,447,187 Tổng số thành viên: 41
 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:31 PM (8 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số1: Club leon u20 over htsay hii
 


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:38 PM (8 days ago)            #6
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số3: Carpi over 3.5 FT


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:46 PM (8 days ago)            #7
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số2: Sudan over 2.5 ht mạnh mẽ
Say mạnh mẽ hii


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
Craven A
09-Oct 2019 Wednesday 10:46 PM (8 days ago)            #8
Veteran Member


Posts: 1242
Liked By: 410
Joined: 02 Sep 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Namanh:

Say mạnh mẽ hii_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 48,730,937 Tổng số thành viên: 842
   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:48 PM (8 days ago)            #9
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số4: CA Sarmiento over ht Super vip mạnh mẽ ( hợp lý theo tk mình nhé a e )


_--------_

 
okchoinao  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 10:50 PM (8 days ago)            #10
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số5: Waker over 1.5 ht


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:14 PM (8 days ago)            #11
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số4: CA Sarmiento over ht Super vip mạnh mẽ ( hợp lý theo tk mình nhé a e )
Super vip mạnh mẽ ko a e hii


_--------_

 
thualanghi  1 Likes  
 Like     
thualanghi
09-Oct 2019 Wednesday 11:15 PM (8 days ago)            #12
Silver Member


Posts: 12197
Liked By: 5834
Joined: 30 Jan 16
Followers: 4


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
PORN ABVN
(Est. Nov 2017)

Hạng của đội: #23 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 5,447,187 Tổng số thành viên: 41
 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:16 PM (8 days ago)            #13
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số6: Camino over ht


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:18 PM (8 days ago)            #14
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
A e nào đêm nay chiến cùng mình thì like mạnh nhé nay bỏ ra 15 củ chơi hii thua thi thoi. Vua roi ban cv ko tap trung dc hom nay ok


_--------_

 
anhthuthaibao and okchoinao  2 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:19 PM (8 days ago)            #15
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số7: France u19 over 1.5


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:20 PM (8 days ago)            #16
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số8: Sudan over 3 trái a e cabh vào FT


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:22 PM (8 days ago)            #17
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số9: zaragoza u19 over ht


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:23 PM (8 days ago)            #18
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số 10: Club Leon u20 over 4 trái a e canh vào nhé


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:27 PM (8 days ago)            #19
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số11: Slovania u17 over Ft


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:29 PM (8 days ago)            #20
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số 10: Club Leon u20 over 4 trái a e canh vào nhé
Say hii


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:30 PM (8 days ago)            #21
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sudan nâng cap mạnh mẽ nhé a e


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:32 PM (8 days ago)            #22
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số12: Club Tigre over 3.5 FT


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:33 PM (8 days ago)            #23
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số12: Club Tigre over 3.5 FT
say nhanh quá hii


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:34 PM (8 days ago)            #24
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số 10: Club Leon u20 over 4 trái a e canh vào nhé
Full


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:42 PM (8 days ago)            #25
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số 13: Waker over 2.5 mạnh mẽ a e canh vào nhé


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:44 PM (8 days ago)            #26
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số9: zaragoza u19 over ht
Say nhé a e hii


_--------_

   Like     
Điên
09-Oct 2019 Wednesday 11:51 PM (8 days ago)            #27
Master Member


Posts: 3141
Liked By: 1206
Joined: 20 Dec 11
Followers: 3
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Namanh:

Số11: Slovania u17 over Ft


Say oh yeah


_--------_
Cội nguồn của thất bại là tham lam
Rung chỉ 1/20 acc 1 mã. Rung chỉ là xác suất còn goal tất nhiên vẫn có % rớt
Mạnh tay có thể 1/10 acc. Phải bảo toàn được vốn.
Nói không với SH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 48,730,937 Tổng số thành viên: 842
 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:52 PM (8 days ago)            #28
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Điên:

Say oh yeah
Say hii


_--------_

   Like     
Điên
09-Oct 2019 Wednesday 11:53 PM (8 days ago)            #29
Master Member


Posts: 3141
Liked By: 1206
Joined: 20 Dec 11
Followers: 3
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Namanh:

Say hii


Bàn Thắng: Trên / Dưới Trong Trận
Trên 2/2.5 @ 1.93
Finland U19 v Iceland U19
Đã Xác Nhận


Say


_--------_
Cội nguồn của thất bại là tham lam
Rung chỉ 1/20 acc 1 mã. Rung chỉ là xác suất còn goal tất nhiên vẫn có % rớt
Mạnh tay có thể 1/10 acc. Phải bảo toàn được vốn.
Nói không với SH!


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 48,730,937 Tổng số thành viên: 842
   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:56 PM (8 days ago)            #30
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số14: Numancia over ht 1.5


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:56 PM (8 days ago)            #31
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số15: Finland u19 over ht


_--------_

   Like     
Namanh
09-Oct 2019 Wednesday 11:57 PM (8 days ago)            #32
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số16: Monza over ht 2.5


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:01 AM (8 days ago)            #33
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số17: Sarmiento over 3.5 FT


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:02 AM (8 days ago)            #34
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chơi het 20 số tong ket nhé. nay gio a e nao theo an nhiu rui day hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:03 AM (8 days ago)            #35
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số16: Monza over ht 2.5
say hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:03 AM (8 days ago)            #36
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số14: Numancia over ht 1.5
say hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:10 AM (8 days ago)            #37
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số17: Sarmiento over 3.5 FT
say hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:14 AM (8 days ago)            #38
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số 18: Hungary u19 over 1.5 ht Super vip mạnh mẽ ( canh hop ly vào tien hop ly a e nhé ) nãy gio an ko day ko lai mat het


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:28 AM (8 days ago)            #39
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số 18: Hungary u19 over 1.5 ht Super vip mạnh mẽ ( canh hop ly vào tien hop ly a e nhé ) nãy gio an ko day ko lai mat het
Say ngap mat nhé có a e nào say theo ko ah


_--------_

   Like     
Craven A
10-Oct 2019 Thursday 12:31 AM (8 days ago)            #40
Veteran Member


Posts: 1242
Liked By: 410
Joined: 02 Sep 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Namanh:

Say ngap mat nhé có a e nào say theo ko ah


Say quá say rồi sếp ơi


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 48,730,937 Tổng số thành viên: 842
 
Namanh  1 Likes  
 Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:34 AM (8 days ago)            #41
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
A e like mạnh co tinh than nhé ko e nghi som hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:50 AM (8 days ago)            #42
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số19: Bahrain over ht


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 12:51 AM (8 days ago)            #43
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số20: Fk novi over FT


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 1:07 AM (8 days ago)            #44
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số19: Bahrain over ht
Say hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 1:16 AM (8 days ago)            #45
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi Namanh:
Số20: Fk novi over FT
say hii


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 1:26 AM (8 days ago)            #46
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
nay say vay ma ko thay a e buon nghi thoi


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 1:53 AM (8 days ago)            #47
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Số21: Fermana over 2.5  FT Super vip mạnh mẽ

Tin nhắn này đã được chỉnh sửa bởi Namanh luc 10/10/2019 at 1:53 AM


_--------_

   Like     
Namanh
10-Oct 2019 Thursday 1:54 AM (8 days ago)            #48
Veteran Member


Posts: 1573
Liked By: 904
Joined: 26 Sep 19
Followers: 15


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Chốt sổ ko có a e nào theo nghi som


_--------_

   Like     
Craven A
10-Oct 2019 Thursday 1:55 AM (8 days ago)            #49
Veteran Member


Posts: 1242
Liked By: 410
Joined: 02 Sep 12


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Namanh:

Chốt sổ ko có a e nào theo nghi som


vào tiền mạnh mẽ


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
ASIANBOOKIE VIETNAM
(Est. Sep 2007)

Hạng của đội: #4 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 48,730,937 Tổng số thành viên: 842
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > SUPER SAY SAY HIHI

Share this topic on:Change Timezone:   
 
38.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

35.175.191.168